2019, Dary a sponzorstvo

Ples mesta Prievidza 2019

 

 

V mene riaditeľky KaSS, Mgr. Dany Hornej, si Vám dovoľujeme touto cestou vyjadriť srdečné poďakovanie za to, že ste sa rozhodli pre spoluprácu pri realizácii jednej z najprestížnejších spoločenských udalostí v našom meste, ktorou je “Ples mesta Prievidza 2019”, uskutočnený dňa 12.1.2019. Aj vďaka Vašej podpore sme pripravili veľmi úspešné podujatie na vysokej spoločenskej úrovni a Vy ste sa stali jeho súčasťou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!