Služby, ktoré poskytuje naša spoločnosť

Predaj

výpočtovej techniky a kopírovacích strojov

Predaj výpočtovej techniky a software-u

Prenájom a servis

kopírovacích strojov

Prenájom a servis kopírovacích strojov

Služby

Sieťové a serverové

Sieťové a serverové služby

Prenájom

kancelárskych priestorov

Prenájom kancelárskych priestorov

Predajne

Orange

Orange