Kontakt

Napíšte nám

ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.

Adresa prevádzky

Bojnická cesta 5,7
971 01 Prievidza,
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 31619479
DIČ: 2020468549
IČ DPH: SK2020468549

TATRA Banka a.s.
IBAN: SK1011000000002629540732

Telefón

+421 46 – 543 07 17
+421 46 – 543 04 52
+421 46 – 543 07 18

E-mail:

info@elko.sk

Otváracie hodiny

Po – Pia: 8:00 – 16:00

Sobota-Nedeľa: zatvorené

ORANGE - značkové predajne

orange-logo

Orange Biznis predajca a SME predajca

Adresa prevádzky:

Bojnicka cesta 7
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Otváracie hodiny:

Po – Pia: 9:00 – 17:00
(12:00 – 13:00 obedná prestávka)
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón:

+421 46 – 543 07 17
+421 46 – 543 04 52
+421 46 – 543 04 56

E-mail:

nedostupný

Fax:

+421 46 – 543 04 56

Kontakty:

Ivan Pánis

SME predajca

+421 917 655 420

sme.pd@predajca.orange.sk

Martina Jančichová

SME predajca junior

+421 918 388 818

jancichova.martina3@predajca.orange.sk

orange-logo

Značková predajňa Orange Slovensko, a.s.

Adresa prevádzky:

G.Švéniho 10H
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Otváracie hodiny:

Po – Pia: 9:00 – 17:00
Sobota – Nedeľa: zatvorené

Telefón:

+421 905 505 000

E-mail:

prievidza.sveniho@predajca.orange.sk

Fax:

+421 906 292 669

Kontakty:

Tomáš Kozák

Vedúci predajne

+421 917 889 639

kozak.tomas@predajca.orange.sk

Timotej Matiaško

Predajca

+421 917 110 929

Matiasko.Timotej1@predajca.orange.sk

Petra Svibová

Predajca

+421 905 658 290

Svibova.Petra1@predajca.orange.sk

Jana Žilová

Predajca

+421 917 223 787

zilova.jana2@predajca.orange.sk

Michal Slávik

Predajca

+421 908 927 115

slavik.michal@predajca.orange.sk

orange-logo

Značková predajňa Orange Slovensko, a.s.

Adresa prevádzky:

Nábrežná 1913/5A
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Otváracie hodiny:

Po – Pia: 9:00 – 20:00
So-Ne: 9:00 – 20:00

Telefón

+421 905 500 060

E-mail:

prievidza.korzo@predajca.orange.sk

Fax:

+421 906 290 369

Kontakty:

Ivan Porubec

Vedúci predajne

+421 908 730 431

Porubec.Ivan@predajca.orange.sk

Peter Jemala

Predajca

+421 908 730 433

jemala.peter1@predajca.orange.sk

Bc. Marián Karak

Predajca

+421 917 655 419

karak.marian3@predajca.orange.sk

Ľuboš Kotrík

Predajca

+421 917 110 928

kotrik.lubos2@predajca.orange.sk

Miriama Ilanovská

Predajca

+421 907 554 542

Ilanovska.miriama7@predajca.orange.sk

Matúš Píš

Predajca

+421 918 636 696

pis.matus@predajca.orange.sk

Radka Píšová

Predajca

+421 917 741 195

pisova.radka@predajca.orange.sk

Matúš Jakubička

Predajca

+421 918673673

jakubicka.matus4@predajca.orange.sk

Milan Kačinec

Predajca

+421 908 486 807

kacinec.milan@predajca.orange.sk

Jana Juríková

Predajca

+421 908 685 203

jurikova.jana@predajca.orange.sk

orange-logo

Značková predajňa Orange Slovensko, a.s.

Adresa prevádzky

Námestie baníkov 3
972 51 Handlová
Slovenská republika

Otváracie hodiny

Po – Pia: 9:00 – 17:00
So-Ne: zatvorené

Telefón:

+421 905 257 257

E-mail:

handlova@predajca.orange.sk

Fax:

+421 46 542 06 68

Kontakty:

Denis Centáš

Katarína Florišová

Vedúci predajne

Predajca

+421 905 764 446

+421 918 823 260

centas.denis@predajca.orange.sk

florisova.katarina@predajca.orange.sk

orange-logo

Značková predajňa Orange Slovensko, a.s.

Adresa prevádzky

Centrum 8/13
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Otváracie hodiny

Po – Pia: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00
Nedeľa: zatvorené

Telefón:

+421 905 209 000

E-mail:

povazskabystrica.spartizanov@predajca.orange.sk

Fax:

+421 42 462 32 13

Kontakty:

Peter Ďurajka

Vedúci predajne

+421 917 147 988

durajka.peter4@predajca.orange.sk

Lucia Korbel

Predajca

+421 917 223 580

korbel.lucia@predajca.orange.sk

Monika Kľučková

Predajca

+421 917 223 786

kluckova.monika@predajca.orange.sk

Jana Dobroňová

Predajca

+421 917 336 175

dobronova.jana7@predajca.orange.sk

orange-logo

Značková predajňa Orange Slovensko, a.s.

Adresa prevádzky

Hrnčírikova 1756/1B
958 01 Partizánske
Slovenská republika

Otváracie hodiny

Po – Pia: 9:00 – 17:00
Sobota -Nedeľa: zatvorené

Telefón:

+421 905 416 417

E-mail:

partizanske@predajca.orange.sk

Fax:

nedostupný

Kontakty:

Michaela Bahýlová

Vedúci predajne

+421 908 940 565

bahylova.michaela9@predajca.orange.sk

Mgr. Lukáš Páleš

Predajca

+421 918 560 015

pales.lukas3@predajca.orange.sk

Dušan Mokráš

Predajca

+421 918 580 999

mokras.dusan@predajca.orange.sk

Ing. Július Rybár

Predajca

+421 907 985 949

rybar.julius1@predajca.orange.sk

orange-logo

Orange Biznis predajca a SME predajca

Adresa prevádzky

Hrnčírikova 227
958 01 Partizánske
Slovenská republika

Otváracie hodiny

Po – Pia: 8:30 – 17:00
So-Ne: zatvorené

Telefón:

nedostupné

E-mail:

nedostupné

Fax:

nedostupné

Kontakty:

Ing. Robert Holický

Sme predajca senior

+421 918 665 885

sme.par@predajca.orange.sk

Daša Miškeje

Sme predajca junior

+421 918 411 333

miskeje.dasa@predajca.orange.sk

orange-logo

Značková predajňa Orange Slovensko a. s

Adresa prevádzky

Nám. SNP 3
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Otváracie hodiny

Po – Pia: 9:00 – 17:00
Sobota -Nedeľa: zatvorené

Obedná prestávka: 12,00-12,45

Telefón:

+421 905 777 677

Fax:

nedostupný

Kontakty:

Lenka Chamulová

Vedúca predajne

+421 907 647 304

chamulova.lenka2@predajca.orange.sk

Vanda Rajčoková Azorová

Predajca

+421 905 472 089

rajcokovaazorova.vanda@predajca.orange.sk

Miriama Široká

Predajca

+421 905 200 777

siroka.miriama@predajca.orange.sk

Rastislav Škoda

Predajca

+421 908 715 508

skoda.rastislav@predajca.orange.sk

Lucia Sásiková

Predajca

+421 908 909 483

sasikova.lucia4@predajca.orange.sk

Lukáš Told

Predajca

+421 908 683 419

told.lukas@predajca.orange.sk

Stanislava Oboňová

Predajca

+421 918 826 930

obonova.stanislava@predajca.orange.sk

orange-logo

Značková predajňa Orange Slovensko a. s

Adresa prevádzky

Robotnícka 1
969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

Otváracie hodiny

Po – Pia: 9:00 – 17:00
Sobota -Nedeľa: zatvorené

Obedná prestávka: 12,00-12,30

Telefón:

+421 905 364 365

E-mail:

banskastiavnica@predajca.orange.sk

Fax:

nedostupný

Kontakty:

Radovan Beneš