2015, Dary a sponzorstvo

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci medzi SOŠ Handlová a ELKO Computers Prievidza.