Novinky a udalosti

Projekt DIGITÁLNY ŽIAK

ZÍSKAJTE DOTÁCIU NA NOTEBOOK ALEBO TABLET
V HODNOTE 350 EUR!

R E G I S T R O V A Ť

Projekt DIGITÁLNY ŽIAK je určený pre študentov a žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú zlepšiť v oblasti digitálnych zručností a technologických schopností. Cieľom projektu je zabezpečiť, aby každý študent mal prístup k potrebným digitálnym nástrojom a zručnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v 21. storočí.

Kľúčovú úlohu v efektívnej príprave študentov na digitálnu budúcnosť pritom zohráva nastavenie vzdelávacieho systému ako celku a aktívne zapájanie digitálnych zariadení do samotného vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch, ako v školskom, tak aj v domácom prostredí.

Avšak na to, aby boli aktivity skutočne efektívne a priniesli želané výsledky, je potrebné vyriešiť základný problém, ktorým je nerovnomerná dostupnosť digitálnych zariadení. Aby sme pomohli rodinám a deťom zabezpečiť prístup k týmto zariadeniam, zapojili sme sa do projektu Digitálny žiak.

Na konci projektu je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, uspieť v digitálnej dobe a budúcom zamestnaní.

PRE KOHO JE URČENÝ

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

AKO ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK

R E G I S T R O V A Ť

Ak ste oprávneným užívateľom a chcete získať váš digitálny príspevok na notebook alebo tablet, vyplňte prosím registračný formulár. Následne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR skontroluje vaše údaje a spracuje vašu žiadosť. Keďže proces overovania dát je postupný, môže trvať niekoľko dní.

OBDRŽÍTE SPRÁVU

V prípade, že splníte podmienky pre cieľovú skupinu, po overení žiadosti obdržíte správu formou SMS alebo emailu s potvrdením, že ste oprávneným užívateľom príspevku na notebook, či tablet.

VYBERTE SI NAJVHODNEJŠÍ PRODUKT PRE VÁS

POZOR, príspevok nie je možné uplatniť pri nákupe prostredníctvom eshopu. Ponúkame vám však možnosť vybraný produkt si rezervovať v našej kamennej predajni ELKO Computers Prievidza. Platba vopred s uplatnením príspevku nie je možná.

NEWSLETTER

Newsletter Digitálny Žiak

Prihlásením sa k odberu newslettra Digitálny Žiak budete mať prístup k aktuálnym informáciám, vrátane spustenia projektu, zmien v legislatíve a informácií o tom, ako získať a následne si uplatniť príspevok na notebook, či tablet. Môžete sa kedykoľvek z odberu odhlásiť. Tento krok je odporúčaný, nie povinný.

NAVŠTÍVTE NÁS

Navštívte našu predajňu spolu so zákonným zástupcom, ktorého ste uviedli pri registrácii. Vyberte, alebo vyzdvihnite si vami rezervovaný notebook, či tablet, oslovte našich predajcov, ktorí overia potrebné informácie a príspevok na notebook alebo tablet vám bude odrátaný z celkovej sumy produktu.

UŽITE SI DIGITÁLNY SVET

Teraz už sa so svojim notebookom, či tabletom môžete naplno pustiť do učenia a rozvíjať digitálne zručnosti! Naučte sa ho plnohodnotne používať aj vďaka stránke www.digitalnyziak.sk, kde nájdete potrebné návody a vzdelávacie materiály.