2011, Dary a sponzorstvo

Deň polície, armádnych a záchranných zložiek 2011

Dňa 8. júna 2011 sa na prievidzskom letisku uskutočnil VIII. ročník podujatia „Deň polície, armádnych a záchranných zložiek“, ktorý bolo možné zorganizovať aj vďaka Vášmu sponzorskému príspevku. Podujatie navštívil rekordný počet detí aj dospelých, ktorí aj Vašou zásluhou mohli vidieť majstrovstvo a ukážky práce všetkých zúčastnených zložiek. Rozsah podujatia aj jeho kladná odozva stúpa s každým ročníkom, preto Vám ďakujeme za Vami poskytnutú pomoc pri jeho organizovaní a zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!