Novinky a udalosti

Acer Synergy Silver partner

Vážený Acer Synergy Silver partner, kolegovia v spoločnosti ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r. o.:

splnili ste podmienky pre zachovanie výhod, plynúcich z vašej certifikácie Acer Synergy Silver.

Ďakujeme za Vašu dôveru v značku Acer a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S priateľským pozdravom

Tím Acer Slovensko